NRGkick 32A – WIFI & Bluetooth

De werknemer zal bij deze versie moeten zorgen voor een stabiel wifi signaal waar de auto geladen zal worden. Via de app kan de werknemer dit wifi signaal aanduiden als het privé laadpunt (thuis).

Telkens wanneer de gebruiker de kabel insteekt zal deze automatisch verbinding maken met het eerder ingestelde wifi netwerk (het instellen is een eenmalige handeling) en automatisch de laadbeurt registreren. Bij deze versie van de NRGkick zal de laadlocatie dus bepaald worden door uit te lezen met welk wifi netwerk hij verbonden was bij elke laadbeurt. De NRGkick kan tot 10 verschillende wifi-netwerknamen onthouden.

NRGkick 32a – WIFI, Bluetooth & SIM/GPS

Bij deze versie zal de kabel de coördinaten (locatie) onthouden van iedere laadbeurt en zo dus gaan bepalen waar hij geladen heeft. De werknemer kan hem natuurlijk ook nog via wifi verbinden indien hij dat wil. Maar dit is in de meeste gevallen niet nodig. Deze uitvoering leent zich ook volledig tot het gebruik met OCPP-diensten.