Fiscaal voordeel NRGkick:

Particulieren en zelfstandigen kunnen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 een belastingvermindering voor hun aankoop en plaatsing van een intelligent laadstation bekomen.

Belastingvermindering particulieren

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je mag het laadstation niet zelf plaatsen, wel een erkende installateur.
 • Ook andere uitgaven komen voor het fiscaal voordeel in aanmerking: de kosten voor de verzwaring van de elektriciteitsinstallatie van één naar drie fasen en de kosten voor de verplichte keuring van de installatie.
 • Ook een huurder die een laadstation laat plaatsen komt voor de belastingvermindering in aanmerking.
 • Het laadstation moet intelligent zijn: de laadtijd en het laadvermogen moeten door een energiebeheerssysteem gestuurd kunnen worden.
 • Zowel binnen geplaatste laadstations als laadstations tegen een buitengevel of op buitenparkeerplaatsen komen in aanmerking.
 • Het moet gaan om vaste laadstations (geen laadkabels).
 • Het laadstation mag enkel gebruik maken van groene stroom. Aan die voorwaarde is voldaan wanneer de stroom voor het laadstation wordt geleverd op basis van een 100% groene stroom-contract of door eigen hernieuwbare energie (of een mix van beide) op 1 januari van het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk waarin de uitgaven zijn gedaan.
 • De belastingvermindering kan slechts één keer worden verleend aan een belastingplichtige. Wanneer de belastingplichtige gespreid over twee belastbare tijdperken uitgaven doet voor de plaatsing van een laadstation, zal hij slechts voor de uitgaven voor één van die twee belastbare tijdperk een belastingvermindering kunnen vragen.
 • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation als werkelijke beroepskosten in aanmerking zijn genomen dan kan hiervoor geen belastingvermindering meer worden voor aangevraagd. Het is wel mogelijk dat de uitgaven voor een deel in aanmerking zijn genomen als werkelijke beroepskost en voor een ander deel voor de belastingvermindering voor een thuislaadstation.
 • Wanneer een gedeelte van de uitgave voor de plaatsing van een laadstation als een investering voor de beroepswerkzaamheid wordt aangemerkt en de investering (beroepsmatig deel van de uitgave) over meerdere jaren wordt afgeschreven, komt het beroepsmatig deel van de uitgave niet voor de belastingvermindering in aanmerking (zie voorbeeld in punt 4.12.5. van de Circulaire). De uitsluiting is dus niet beperkt tot het bedrag van de afschrijving.
 • Als de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation door de werkgever van de belastingplichtige of de rechtspersoon waarvan de belastingplichtige bedrijfsleider is, als eigen kosten van die werkgever of rechtspersoon worden terugbetaald, kan er geen belastingvermindering worden genoten.
 • De NRGkick moet toegevoegd worden aan de elektrische plannen van het huis.
 • Het moet wel degelijk gaan over de NRGkick met Wallsocket (klik!) en deze moet vast bevestigd zijn.
 • Deze opstelling moet gekeurd worden door een erkend keurder.

De belastingvermindering bedraagt:

45% voor wie investeert in de periode van 1 september 2021 tot en met en 31 december 2022;

30% voor wie investeert in de periode van 1 januari 2022 tot en met en 31 december 2023;

15% voor wie investeert in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Cumulatie

Deze belastingvermindering is niet van toepassing op de uitgaven voor de plaatsing van een laadstation die recht geven op de investeringsaftrek.

De NRGkick als vast laadstation?

Het is mogelijk om de NRGkick als vast laadstation te installeren. Hiervoor dient de NRGkick KfW, een eigen ontworpen stopcontact met beugel. Indien de NRGkick kabel met de NRGkick KfW geïnstalleerd wordt is het een vast laadstation en voldoet de NRGkick aan alle bovenstaande voorwaarden. Het installeren van de KfW moet geïnstalleerd worden door een erkend installateur.

Voor meer informatie: Laadpalen: fiscale voordelen | Agentschap Innoveren en Ondernemen (vlaio.be)